Wednesday, September 2, 2009

Ringkasan Pengertian Jenis Hadith

Bismillahirrahmanirrahim.. (rujukan buku : Sembahyang Rasulullah S.A.W, m/s 167)
Ilmu untuk dikongsi bersama mengenai pengertian hadith,
1. SAHIH: Hadith yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tiada cacat dan tiada janggal.
2. HASAN: Hadith yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil; tetapi tidak begitu kuat ingatannya, bersambung-sambung sanad, tiada cacat dan tiada janggal.
3. DHA'IF(LEMAH): Hadith yang kehilangan satu atau lebih syarat-syarat Hadith Sahih atau Hadith Hasan.
4. MUTAWAATIR: Hadith yang dapat ditanggap panca indera, yang diriwayat oleh sejumlah besar periwayat, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka bersama-sama berdusta (mereka-rekakan).
5. MAUSUL: Hadith yang berhubungan sanadnya kepada Nabi Muhammad S.A.W atau kepada sahabat Nabi.
6. QAWIY(KUAT): Hadith yang diucapkan nabi yang dihubungkan dengan ayat Al-Quran bagi menguatkannya.
7. JAYYID(BAGUS): Hadith yang dikatakan baik dan sahih oleh ahli Hadith.
8. SAALIH(LAYAK): Mendekati Hasan; tetapi tidak terlalu lemah.
9. GHARIIB: Hadith yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri (peribadi; sifat) dalam riwayat.
10.MAUQUF: Hadith berupa perkataan, perbuatan dan taqrir (pengakuan) Sahabat mengenai tafsiran ayat Quran.
11.MURSAL: Hadith berupa perkataan Taabi’I mengenai persabdaan dan perbuatan Nabi.
12.MARFUU: Hadith yang berupa perkataan, perbuatan dan taqrir yang dihubungkan kepada Nabi: bersambung sanad atau tidak.
13.MAQTUU: Hadith yang berupa perkataan, perbuatan dan taqrir Taabii.
14.MALUUL: Hadith yang menurut lahirnya baik; akan tetapi sesudah diperiksa dengan teliti, didapati dia mempunyai celaan dan cacatnya.

Friday, August 28, 2009

KELEBIHAN SOLAH

Bismillahirrahmanirrahim...(Dipetik dari Himpunan Kitab2 Fadhail Amal, Fadhilat Solah - Hadith 1 m/s 3
Diriwayat daripada Hazrat Abdullah bin Umar r.anhuma katanya, Rasulullah s.a.w bersabda, Islam dibina atas lima(rukun). Bersaksi bahawasanya tiada tuhan selain Allah s.w.t dan Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya, mendirikan solah dan mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan.(Hadith riwayat Bukhari dan Muslim).
Keterangan:
Kelima-lima perkara di atas merupakan asas Islam yang unggul dan rukun yang penting. Dalam hadith ini, Nabi s.a.w mengibaratkan Islam sebagai sebuah khemah yang ditegakkan oleh lima batang tiang. Tiang tengah ialah kalimah syahadah. sementara keempat-empat tiang di empat penjuru khemah itu merupakan empat lagi rukun Islam yang lain.Tanpa tiang tengah khemah tersebut tidak boleh ditegakkan sama sekali. Jika khemah itu ada tiang tengah dan salah satu dari empat tiang tadi tidak ada maka khemah itu masih dapat ditegakkan tetapi penjuru yang tiada tiang itu akan cacat dan condong. Setelah mengetahui sabdaan Nabi saw yang tersebut, kini marilah kita sama-sama menyemak diri kita sendiri sejauh manakah telah dapat kita jaga dengan sempurna? Sebenarnya kelima-lima rukun Islam tersebut amat penting sehingga dijadikan asas Islam. Sebagai seorang Islam, kita sangat perlu mengambil berat terhadap kesemua rukun Islam itu tetapi amalan yang terpenting sesudah iman ialah solah.Hazrat Abdullah bin Masud r.a berkata bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah saw,Amalan manakah yang paling disukai oleh Allah swt? Baginda saw menjawab solah. Saya bertanya lagi,Selepas solah apa pula? Jawab Baginda saw, Berbuat baik kepada ibu bapa. Saya bertanya lagi, Selepas itu apa pula?. Rasulullah saw bersabda, Jihad. Mulla Ali Qari rah. berkata bahaw a hadith ini menjadi dalil bagi pendapat utama yang menegaskan bahawa solah adalah amalan yang paling afdal selepas iman. Pendapat ulama tersebut dikuatkan lagi dengan hadith sahih yang bermaksud, Sebaik-baik amalan yang diperintahkan oleh Allah swt kepada hambanya adalah solah.Tentang solah yang merupakan amalan plaing afdal antara semua ibadat yang lain, diterangkan dengan jelas dalam banyak hadith sahih. Antara hadith tersebut ada yang terkandung dalam kitab Jamiu Saghir seperti yang diriwayatkan oleh lima orang sahabat iaitu Hazrat Thauban, Hazrat Ibnu Amr r.a, Hazrat Salamah, Hazrat Abu Umamah dan hazrat Ubadah r.a. Diriwayatkan dari Ibnu Masud ra dan Hazrat Anas r.a bahawa amalan yang terbaik ialah mengerjakan solah tepat pada waktu solah. Diriwayatkan juga daripada Ibnu Hazrat Ibnu Umar r.a dan Hazrat Ummi Fardah r.a bahawa amalan yang paling baik ialah solah pada awal waktu.

Thursday, August 27, 2009

Taubat Sebelum Terlambat

Bismillahirrahmanirrahim.. (Rujukan buku: 111 Wasiat Rasulullah SAW untuk Wanita Solehah, m/s 112, 120, 125~126)
Rasullullah S.A.W pernah bersabda kepada Aisyah R.A,Jika engkau melakukan dosa dan bukan merupakan kebiasaan, maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya,kerana apabila seorang hamba mengakui dosanya, kemudian dia bertaubat kepada Allah, nescaya Allah mengampuni dosanya(HR. Bukhari,Muslim dan Ahmad).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata:Rasullullah S.A.W bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya lebih dari 70 kali dalam satu hari"(HR.Bukhari).
Dari Al-Aghar bin Yassar,dia berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: "Hai manusia bertaubatlah kepada Allah dan memohonlah ampunan-Nya,kerana aku juga bertaubat sebanyak seratus kali dalam satu hari"(HR.Muslim).

Wanita Penzina
Dari Imran bin Khushain:"Rasulullah S.A.W didatangi oleh seorang wanita dari kaum Hujainah, yang hamil kerana perbuatan zina. Lalu dia berkata:"Wahai Rasulullah,telah berlalu suatu hukuman bagiku maka laksanakanlah hukuman itu atas diriku.Lalu Rasulullah memanggil seorang wali wanita itu serta berkata; "Perlakukanlah dengan cara yang baik terhadap wanita ini, maka jika dia telah melahirkan, bawalah dia kepadaku." Maka wali itu melaksanakannya. Maka setelah tiba saatnya, Rasulullah mengikat wanita itu dengan pakaiannya kemudian memerintahkan kepada para sahabat supaya merejamnya. Kemudian Rasullullah menyembahyangkan mayatnya. Lalu Umar berkata kepada Rasulullah, "Mengapa engkau menyembahyangkan mayat wanita itu wahai Rasulullah padahal dia telah berzina? "Maka Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya dia telah bertaubat dengan betul-betul taubat, yang andai kata taubatnya itu di bagi-bagikan di antara 70 orang penduduk Madinah, tentu taubatnya itu sanggup untuk menutupi kesalahan mereka semua. Dan apakah engkau sanggup untuk mendapatkan suatu taubat yang lebih utama jika dibandingkan dengan wanita itu yang menyerahkan nyawanya kepada Allah?"(HR.Tarmizi dan Ahmad).Firman Allah S.W.T: "Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amalan soleh, maka kejahatan mereka itu akan digantikan dengan kebaikan." (Surah Al-Furqan, ayat 70)

Tuesday, August 25, 2009

Keutamaan mempunyai anak perempuan

Bismillahirrahmanirrahim... (Rujukan buku- 111 wasiat Rasulullah SAW untuk Wanita Solehah,m/s 26

Rasulullah SAW bersabda:
"Barang siapa yang mengasuh atau memelihara dua orang anak perempuan sehingga besar, nanti pada hari kiamat aku dengan dia seperti ini; sambil Nabi merapatkan jarinya." (HR Bukhari dan Muslim)

"Barang siapa yang mempunyai kesusahan disebabkan mempunyai anak-anak perempuan, tetapi dia tetap berlaku baik kepada mereka, nanti pada hari kiamat mereka akan menjadi pendinding baginya dari api neraka." (HR Bukhari dan Muslim

"Barang siapa yang memelihara dua atau tiga anak perempuan atau dua tiga saudara perempuan serta mendidiknya, maka orang itu akan masuk syurga." (HR Tarmizi dan Abu Daud)

Tuesday, June 16, 2009

AL-QURAN PEMBERI SYAFAAT TERTINGGI DI SISI ALLAH S.W.T

Bismillahirrahmanirrahim..(Dipetik dari Himpunan Kitab2 Fadhail Amal, Fadhilat Quran, Hadith 34 m/s 76.

Hazrat Sa'id bin Sulaim rah. telah meriwayatkan bahawa rasulullah s.a.w bersabda, "Pada hari kiamat, tidak ada pemberi syafaat yang lebih tinggi di sisi Allah s.w.t melainkan Al-Quran, bukan nabi dan bukan juga malaikat dan lain-lain" (Hadith riwayat 'Abdul Malik bin Habib demikian dalam Syarah Ihya 'Ulumuddin
Keterangan:
Kenyataan bahawa Al-Quran pemberi syafaat dan kedudukan syafaat Al-Quran adalah tinggi sehingga syafaat itu diterima telah diketahui daripada beberapa hadith yang lain juga. Semoga Allah s.w.t dengan rahmatnya menjadikan al-Quran itu pemberi syafaat kepada saya dan anda juga. Semoga Allah s.w.t tidak menjadikan Al-Quran sebagai penentang atau pendakwa terhadap kita.Dalam kitab La-aalie Masnu'ah telah diriwayatkan daripada Bazzar bahawa terdapat sebuah hadith yang tidak termasuk dalam hadith maudhu' (palsu), "Apabila seseorang itu meninggal dunia dan semasa keluarganya masih sibuk menguruskan pengkafanan dan pengkebumiannya, seorang yang sangat kacak akan berdiri di kepala mayat itu. Apabila mayat itu dikafankan, orang itu akan berada di antara dada mayat dan kain kafan. Apabila mayat itu telah selesai di kebumikan, orang ramai pun pulang dan datanglah dua malaikat, Munkar dan Nakir. Mereka cuba memisahkan orang kacak itu daripada mayat tersebut supaya perantaraan dapat dibuat tanpa sebarang gangguan. Namun orang kacak itu akan berkata, "Dia adalah teman saya, dia adalah sahabat saya. Saya tidak akan meninggalkannya berseorangan dalam apa-apa keadaanpun. Sekiranya kamu diperintahkan untuk menyoalnya maka jalankanlah tugas kamu. Saya tidak akan berpisah dengannya sehinggalah saya membawanya masuk kedalam syurga." Selepas itu dia akan berpaling kepada temannya itu lalu berkata, "Sayalah Al-uran yang kadang-kadang kamu membaca dengan suara yang kuat dan kadang-kadang dengan perlahan. Janganlah kamu bimbang. Selepas persoalan Munkar dan Nakir engkau tidak akan ada apa-apa kebimbangan lagi." Apabila pertanyaan selesai, orang kacak itu akan menyediakan hamparan dan sebagainya dari al-malai'l-A'ala (malaikat-malaikat di langit). Hamparan itu daripada sutera dan dipenuhi dengan kasturi. Semoga Allah s.w.t dengan rahmatnya menganugerahkan kepada saya dan anda semua dengan nikmat ini. Hadith ini yang lengkap adalah sangat panjang kerana mengandungi banyak fadhilat. Namun di sini hadith ini telah diringkaskan.

Friday, June 5, 2009

KELEBIHAN KALIMAH 'LA ILA HA ILLALLAH'

Bismillahirrahmanirrahim.. (petikan dari himpunan kitab2 Fadhail Amal, Fadilat Zikir ; Hadis 25 ; m.s 175)

Yahya bin Talha r.a memberitahu bahawa sahabat-sahabat melihat Talha r.a berada di dalam dukacita yang amat sangat. Beliau ditanya mereka:Apakah gerangan tuan berdukacita? Jawabnya:Aku mendengar baginda Rasulullah s.a.w pernah bersabda bahawa ada suatu kalimah yang jika seseorang melafaznya ketika mati, nescaya ia akan terselamat daripada penderitaan mati, wajahnya akan bersinar-sinar dan akan melihat pandangan-pandangan yang menggembirakan. Tetapi aku tidak sempat bertanya kepada baginda Rasulullah s.a.w tentang kalimah itu (maka lantaran itulah aku berdukacita).Umar r.a berkata:Aku mengetahui kalimah itu.Talha r.a menjadi gembira, lantas berkata:Apakah dia itu?Jawab Umar r.a: Sesungguhnya aku mengetahui bahawa tiada sesuatu kalimah yang lebih tinggi nilainya dari kalimah yang disampaikan oleh baginda s.a.w kepada pamannya Abu Talib iaitu ' La ila ha illallah ' Talha r.a berkata:Demi Allah inilah!

Keterangan:
Kalimah Taiyibah mengandungi cahaya dan kegembiraan yang telah ternyata di dalam beberapa hadis. Hafis Ibnu Hajar rah.a menulis di dalam kitabnya Al-Mubnabihat bahawa Abu Bakar Siddiq r.a berkata:Kegelapan ada 5 macam dan lampu baginya juga ada 5 macam:
(1) Percintaan dunia adalah gelap dan lampunya ialah takwa.
(2) Segala rupa maksiat adalah gelap dan lampunya ialah taubat.
(3) Kubur adalah gelap dan lampunya ialah 'LAA ILA HA ILLALLAH.
(4) Akhirat adalah gelap dan lampunya ialah amal-amal yang soleh.
(5) Jambatan sirat adalah gelap dan lampunya ialah yakin.

Rabi'atul Adawiyah rah.a adalah seorang wali yang termasyhur, beliau sembahyang semalam-malaman. Setelah terbit subuh sadiq beliau berbaring sebentar dan apakala subuh sadiq terang jelas beliau bangun dengan perasaan gelisah dan berbisik kepada dirinya,bahawa sampai bilakah kamu hendak tidur sehingga serunai sangkakala ditiupkan.Manakala waktu matinya sudah hampir tiba beliau berwasiat kepada seorang khadamnya, sambil berkata:Apabila aku sudah mati hendaklah kamu kapankan aku dengan baju bulu yang biasa aku pakai semasa sembahyang tahajjud dan berita kematianku janganlah engkau hebahkan kepada sesiapapun.Pendek kata apabila beliau telah mati, beliaupun dikapan menurut wasiatnya tadi.Sesudah itu khadamnya telah melihat di dalam mimpinya, beliau memakai pakaian yang serba indah. Lantas si khadam bertanya kepadanya:Dimanakah baju bulu yang dijadikan kain kapan bagi puan?Jawabnya Baju itu disimpan bersama-sam amalanku.Selanjutnya khadam itu berkata:Nasihatlah kepadaku.Beliau berkata.Hendaklah engkau berzikir sebanyak yang mungkin, nescaya engkau akan dibanggakan di dalam kubur nanti.

Saturday, April 11, 2009

Hazrat Khadijah r.anha

bismillahirrahmanirrahim..Dipetik dari Kitab Fadhilat Amal (Kisah-kisah para Sahabat m/s 192.
Para muhaddithin dan para sejarawan telah sepakat mengatakan bahawa pernikahan Rasulullah s.a.w ialah dengan sebelas orang wanita. Bilangan isteri yang lebih daripada itulah yang diperselisihkan. Perkara lain yang disepakati oleh mereka ialah Hazrat khadijah r.anha yang merupakan seorang janda ialah wanita pertama yang dinikahi oleh Baginda s.a.w. Umur Baginda s.a.w ketika itu ialah 25 tahun dan Hazrat Khadijah r.anha pula berumur 40 tahun. Semua puteri-puteri Rasulullah merupakan hasil dari perkongsian hidup dengan Hazrat Khadijah r.anha kecuali Hazrat Ibrahim r.anhuma. Pada mulanya Hazrat Khadijah r.anha dirancang untuk dikahwinkan dengan Waraqah bin Naufal tetapi pernikahan itu tdak jadi. Selepas itu beliau telah bernikah dengan 2 lelaki lain. Ahli sejarah berselisih pendapat tentang orang yang mula-mula berkahwin dengan Hazrat Khadijah r.anha antara mereka berdua. Kebanyakan mereka berpendapat bahawa pernikahan pertama Hazrat Khadijah r.anha ialah dengan 'Atiq bin 'Aaiz yang menghasilkan seorang puteri yang bernama Hind. Setelah dewasa, Hind telah memeluk Islam dan mendapat beberapa orang anak. Sebahagian ahli sejarah juga menulis bahawa dengan 'Atiq, Hazrat Khadijah r.anha juga mendapat seorang putera yang bernama 'Abdullah atau 'Abdul Manaf. Selepas 'Atiq, Hazrat Khadijah r.anha berkahwin pula dengan Abu Halah. Melalui Abu Halah telah lahir anak-anak yang bernama Halah dan Hind. Kebanyakan ahli sejarah mengatakan kedua-dua mereka ialah lelaki tetapi ada juga yang mengatakan bahawa Hind ialah lelaki dan Halah ialah perempuan. Hind telah hidup sehingga zaman pemeritahan Hazrat 'Ali r.anhuma. Setelah Abu Halah meninggal dunia, Hazrat Khadijah r.anha telah berkahwin dengan Nabi s.a.w. Pada masa itu beliau berusia 40 tahun. Setelah berkahwin beliau terus hidup bersama Nabi s.a.w selama 25 tahun. Beliau telah meninggal dunia pada bulan Ramadhan 3 tahun sebelum hijrah ketika berusia 65 tahun. Baginda s.a.w amat mencintai beliau dan Baginda s.a.w tidak bernikah dengan mana-mana wanita lain semasa beliau masih hidup. Sejak sebelum Islam lagi beliau dikenali dengan gelaran 'tohirah' yang bermaksud wanita yang suci. Oleh sebab itu anak-anak beliau dengan suami yang lain dinamakan Bani Tohirah. Kelebihan-kelebihan beliau banyak didapati dalam kitab-kitab hadith. Sewaktu beliau meninggal dunia, Baginda s.a.w sendiri yang turun ke dalam kubur untuk mengebumikan beliau. Pada masa itu solah jenazah masih belum disyariatkan lagi.