Sunday, January 30, 2011

KEHARUSAN MEMINTA IZIN SEBELUM MEMASUKI RUMAH ORANG LAIN

Bismillahirrahmanirrahim.. (Rujukan buku 'Hijab Memelihara Kesucian Wanita Muslimah')-'Muka surat 91-93.'-

Dalam keadaan tertentu , wanita seringkali mengenakan pakaian tidak menutup aurat didalam rumahnya kerana menganggap tidak ada lelaki asing bukan mahram di sekitarnya . Inilah sebabnya mengapa syariat Islam memerintahkan kita sebelum memasuki rumah orang lain .

Dari Atha bin Yasar r.a meriwayatkan, 'Suatu ketika seseorang datang menghadap Rasulullah s.a.w dan berkata , 'Ya Rasulullah, apakah saya harus minta izin meskipun kepada ibu saya sendiri sebelum memasuki rumahnya ?" Rasulullah s.a.w menjawab, " Mintalah izin kepadanya ." Orang tu bertanya, "sesungguhnya saya berkhidmat kepadanya." Rasulullah s.a.w bersabda, " Mintalah izin kepada ibumu sebelum masuk rumah. Apakah kamu suka melihatnya dalam keadaan telanjang?" ' Tidak," jawabnya. Nabi s.a.w bersabda " Mintalah izin kepadanya." (Muwatta' Imam Malik m/s.276)

Jika kita diperintahkan untuk meminta izin kepada ibu kita sendiri sebelum memasuki rumahnya, maka untuk meminta izin kepada orang lain sebelum memasuki rumah-rumah mereka adalah lebih utama .

Sebenarnya meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain merupakan sebahagian dari perintah untuk menjaga hijab. Jika seseorang begitu sahaja masuk ke dalam rumah orang lain tanpa sebarang keizinan,maka amat sukar untuk menjaga tuntutan memakai hijab di dalam rumah tersebut. Itulah sebabnya terdapat perintah yang sangat tegas dalam hadis tersebut.

Abdullah bin Busr r.a meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, "Apabila seseorang pergi mengunjungi seseorang, janganlah ia berdiri tepat di depan pintu, ia dapat melihat segala isi rumah jika pintu dibuka oleh kerana itu Rasulullah s.a.w melarangnya.
Dalam hadith lain Rasulullah s.a.w bersabda:Barangsiapa mengintip ke dalam rumah sebelum diberi izin untuk masuk ke dalam, maka sesungguhnya ia tidak meminta izin.(Hadis diriwayatkan oleh Daud)

Abu Hurairah r.a melaporkan bahawa Nabi s.a.w bersada, "Tidaklah kamu bersalah jika seseorang mengintip ka dalam rumahmu tanpa izin dan kamu memukulnya mengunakan batu dan mencederai matanya." (Hadis Riwayat Bukhari,Muslim)

Anas r.a bercerita bahawa suatu ketika seorang badwi datang untuk mengunjungi Nabi s.a.w dan mengintip ke dalam rumah baginda melalui lubang pintu.Ketika Rasulullah s.a.w melihatnya, baginda mengambil tongkat besi atau tongkat kayu dan menghulurkan kearah lubang pintu agar menusuk mata orang badwi itu.Ketika ia melihat hal ini, ia mundur ke balakang. Rasulullah bersabda,"Jika kamu tidak mundur, nescaya aku akan mencederai matamu."(Hadis diriwayatkan Nasa'i)

Sahl bin sa'ad r.a meriwayatkan bahawa suatu ketika Rasulullah s.a.w sedang menyikat rambut di dalam rumahnya.Ketika itu seseorang datang dan mengintip dari lubang pintu.Nabi s.a.w bersaba kapadanya,"Jika saya tahu sebelumnya bahawa kamu sedang mengintip,nescaya saya sudah melampar matamu dengan anak panah.(Hadis diriwayatkan Bukhari,Muslim)

Kewajiban meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain dimaksudkan untuk mencegah tamu agar tidak melihat secara bebas didalam rumah.

No comments: